Aktualność

29
sierpnia 2017

Ciekawie zagospodarowaną przestrzeń publiczną przez samorządy Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA można oglądać na wystawie „Miejskie Modernizacja Gmin NORDA. Wizje i realizacje”. Ekspozycja towarzyszy VII Weekendowi Architektury odbywającemu się 24-27 sierpnia br. w Gdyni. 

 

Jednym z tematów tegorocznego Weekendu Architektury są miejskie modernizacje. Podczas Archiprelekcji eksperci omawiali rolę przyrody w miastach i zastanawiali się nad trendami i wyzwaniami budowania nowoczesnej przestrzeni publicznej. Zagadnienia związane z tworzeniem atrakcyjnych i przyjaznych miejscowości poruszane w dyskusjach uzupełnione zostały o wystawę przedstawiającą aktualne realizacje wykonane przez gminy należące do Forum Nordy. Dziewięć samorządów przedstawiło swoje ostatnie realizacje wykonane w przestrzeni publicznej. Realizacje podkreślają walory estetyczne wybranych lokalizacji poprzez wyeksponowanie obiektów zabytkowych, historycznych, ale także miejsc o charakterze rozrywkowym i usługowym. 

 

Dzięki wspólnym działaniom w ramach NORDY, w ostatnich latach powstało wiele atrakcyjnych inwestycji w przestrzeni publicznych, które zyskały uznanie w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Wystawa prezentuje projekty i inwestycje podejmowane przez samorządy na rzecz uatrakcyjniania przestrzeni miejskich. Dobrze zaprojektowana przestrzeń publiczna  to wizytówka regionu. Miejsca takie poprawiają jakość życia mieszkańców i sprzyjają nawiązywaniu kontaktów społecznych, a także podnoszą atrakcyjność turystyczną regionu. Taka przestrzeń popularyzuje ruch pieszy i rowerowy. 

Wystawę można oglądać w Gdynia InfoBox, przy ul. Świętojańskiej 30, do połowy września.

 

Realizacje zaprezentowane na wystawie „Miejskie Modernizacja Gmin NORDA. Wizje i realizacje”:

Luzino -

„Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Luzino”;

Łeba -

„Remont zejścia na plażę w rejonie ul. Leśnej”;

Puck – 

„Park Przyjaźni  w Pucku”;

Reda – 

„Rodzinny Park Miejski w Redzie”;

Rumia – 

„Stacja Kultura”;

Gdynia -

„Iloczyny”, „Ogród Miejski Witomino”, „Zmieniamy Ulicę Abrahama”;

Kosakowo -

„Rewitalizacja Alei Nadmorskiej  w Mechelinkach”, „Aleja Nadmorska im. Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie”

Wejherowo – 

„Przywrócenie walorów historyczno-przyrodniczych parku miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie”, „Skwer im. Reginy Osowickiej”, „Szlakiem Nut Kaszubskich po Wejherowie”;

Władysławowo

„Prądy Morskie” Park Miejski we Władysławowie’, „Budowa Całorocznego Targowiska Miejskiego we Władysławowie”